Вплив технологічних факторів на процес отримання молочно-білкових копреципітатів із журавлиною

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено вплив температури та рН на осадження білків сколотин, обрано режими осадження. The influence of temperature and pH on precipitation of buttermilk proteins was investigated, precipitation modes were selected.

Опис

Ключові слова

сколотини, журавлина, молочно-білкові копреципітати, buttermilk, cranberry, milk-protein coprecipitates, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Гніцевич, В. А. Вплив технологічних факторів на процес отримання молочно-білкових копреципітатів із журавлиною / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 32-33.