Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, цінні папери, фінансові інвестиції, фінансові інструменти, акції, облігації, векселі, прямі іноземні інвестиції

Бібліографічний опис

Рижа, А. Ю. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Анна Юріївна Рижа ; наук. керівник Юлія Леонідівна Темчишина. – Київ, 2022. – 65 с.