Впровадження інноваційної послуги lost opportunities в закладі гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Впровадження інноваційної послуги lost opportunities в проектованому готелі забезпечить розвиток сфери готельного бізнесу та допоможе надолужити втрачені можливості гостей, одночасно зробивши власний внесок до культурної спадщини України. Іntroduction of innovative service lost opportunities in the designed hotel will ensure the development of the hotel business and help make up for lost opportunities of guests, while making their own contribution to the cultural heritage of Ukraine.

Опис

Ключові слова

українська культура, послуги «lost opportunities», готель, культурні цінності, туристи, підприємства гостинності, санітарні вимоги, ukrainian culture, services «lost opportunities», hotel, cultural values, sanitary requirements, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Петреченко, Н. Впровадження інноваційної послуги lost opportunities в закладі гостинності / Н. Петреченко, Л. Шаран // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26–27 листопада 2020 р. – С. 3.