Тенденції розвитку екотуризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екологічний туризм - це вид туризму, що полягає у здійсненні подорожей туристами до природоохоронних територій, сприяє розвитку ізольованих поселень. Розвиток екотуризму часто розглядається як важливий засіб збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Ecotourism - a type of tourism that is the implementation of tourist trips to protected areas, promoting the development of isolated settlements. The development of ecotourism is often seen as an important means of preserving the environment for future generations.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, тенденції розвитку, екотуризм, екологічний туризм, development trends, ecotourism

Бібліографічний опис

Іваницька, К. Тенденції розвитку екотуризму в Україні / К. Іваницька, К. Верес // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 353-355.