Використання осадів стічних вод для отримання органо-мінеральних добрив

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Застосування осадів стічних вод як добрива біологічно виправдано, економічно доцільно і є найбільш раціональним способом утилізації цього виду відходів в умовах розбалансованого сільськогосподарського виробництва України. Запровадження сучасних технологій (очищення осадів стічних вод) дозволяє забезпечити галузь сільського господарства дешевими органо-мінеральними добривами і зменшити площі мулових майданчиків. The use of sewage sludge as fertilizer biologically justified economically feasible and is the most rational way of recycling of waste in terms of unbalanced agricultural production in Ukraine. The introduction of modern technologies (clean sewage sludge) can provide the agricultural sector with cheap organic fertilizers and reduce the area of silt sites.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, стічні води, осади стічних вод, утилізація осадів, органічне добриво, компостування, sewage, sewage sludge, waste sludge, organic fertilizer, composting

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Використання осадів стічних вод для отримання органо-мінеральних добрив / О. І. Семенова, К. В. Пономаренко // Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир, 17-18 листопада 2015. – С. 153-156.