Обґрунтування підходів щодо обліку, аналізу та аудиту витрат операційної діяльності підприємства промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, розрахунки, організація, методологія, практичні аспекти класифікації, витрати, запаси, виробництво, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, аналіз, аудит, шляхи вдосконалення обліку

Бібліографічний опис

Ярчук, К. М. Обґрунтування підходів щодо обліку, аналізу та аудиту витрат операційної діяльності підприємства промисловості : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Катерина Миколаївна Ярчук ; наук. керівник Юлія Леонідівна Темчишина. – Київ, 2022. – 164 с.