Екстрактор (Патент на винахід № 85435)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням містить циліндричний корпус з кришкою із розміщеним на ній віброприводом, з'єднаним через шток та перфорований диск з гнучким контейнером. Контейнер має проникну поверхню для екстрагенту, закріпленим на сітчастій нерухомій опорі, під якою в нижній частині корпуса розміщено регульований за амплітудою і частотою коливань випромінювач високочастотних механічних коливань. Апарат додатково оснащений зовнішнім вакуумованим циркуляційним контуром, який складається з барометричної трубки, що з'єднує робочий об'єм апарата з випарним пристроєм, який має обвідний контур і парову камеру, що з'єднані із збірником конденсату через конденсатор.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, корпус, інтенсифікація, виброэкстрактор, корпус, интенсификация, vіbro extractor, housing, intensification, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 85435 UA, МПК B01D 11/2 (2006) Екстрактор / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 200703023 ; заявл. 22.03.2007 ; опубл. 26.01.2009, Бюл.№ 2.

Зібрання