Фуд-дизайн як маркетинговий інструмент впливу на поведінку споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Концепція фуд-дизайну є новою в Україні, більш глибокими дослідженнями на цю тематику займаються науковці і практики в країнах Європи, особливо в Італії, Німеччині та Франції [3]. Культура виробництва харчових продуктів, представлення їх споживачам, зручність та цікавість споживання, транспортування та утилізація – є складовими загальної національної культури. Тому розвиток фуд-дизайну, що передбачає намагання модифіковувати продукти під споживчі потреби, зручне транспортування, споживання та зберігання з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище, – є актуальним питанням для підприємств харчової промисловості з активною маркетинговою поведінкою на ринку.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, дизайн, фуд-дизайн, дизайн-мислення, design, food design, design thinking

Бібліографічний опис

Капінус, Л. В. Фуд-дизайн як маркетинговий інструмент впливу на поведінку споживачів / Л. В. Капінус // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ, НУХТ, 2021. – С. 83–84