Штам Lactobacillus casei ІМВ-В-7280 – індуктор «пізнього» інтерферону та активатор макрофагів (Патент на винахід № 93133)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до біотехнології, а саме до отримання нового штаму лактобактерій, який є індуктором ендогенного інтерферону та імуномодулятором.

Опис

Ключові слова

лактобактерії, інтерферон, макрофаги, лактобактерии, интерферон, макрофаги, lactic acid bacteria, interferon, macrophages, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 93133 UA, МПК (2011.01) С12N 1/20 С12R 1/245 (2006.01) A61Р 37/02 (2006.01) Штам Lactobacillus casei ІМВ-В-7280 – індуктор «пізнього» інтерферону та активатор макрофагів / Співак М. Я., Шинкаренко Л. М., Підгорський В. С., Горчаков В. Ю., Старовойтова С. О., Лазаренко Л. М., Тимошок Н. О. ; заявник Інститут мікробіології і вірусології ім. д. К. Заболотного Національної академії наук України. - № a 200906963 ; заявлю 03.07.2009 ; опубл. 10.01.2011, Бюл. №1 2011 р.

Зібрання