Рибне господарство: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик включає в себе інформаційні джерела (книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій) з розвитку рибної промисловості, технології переробки риби та морепродуктів. Покажчик розрахований на широке коло аспірантів, викладачів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться даною темою. The bibliographic index includes information sources (books, monographs, sections of monographs, educational publications, reference books, articles from periodicals and scientific journals, abstracts of dissertations) on the development of the fishing industry, technology of fish and seafood processing. The index is designed for a wide range of graduate students, teachers, undergraduates, students and anyone interested in this topic.

Опис

Ключові слова

рибне господарство, аквакультура, риба, морепродукти, ринок риби, переробка риби, переробка морепродуктів, fisheries, aquaculture, fish, seafood, fish market, fish processing, seafood processing

Бібліографічний опис

Рибне господарство: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий досвід [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. Т. П. Фесун] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2021. – 221 с.

Зібрання