Дослідження впливу складу зерно продуктів на азотисті речовини пивного сусла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На кількісний і якісний склад коагулюючого та амінного азоту суттєво вплиає склад сировини, а також режими затирання зернопродуктів і кип’ятіння сусла з хмелем. При використанні в рецептурі пива підвищеної кількості несолодженого зерна або цукровмісної сировини і гороху можна регулювати до рекомендованих норм вміст в суслі не лише амінний, а й коагулюючий та розчинний азот; On the quantitative and qualitative composition and coagulating amine nitrogen significantly vplyaye composition of raw materials and modes grain mashing and boiling the wort with hops. When used in a recipe beer nesolodzhenoho increased amounts of grain or sugar-raw peas can be controlled to recommended standards content in the must not only amine, but coagulating and soluble nitrogen.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, зерно, азотисті речовини, пивне сусло, ячмінний солод, горох, затирання, corn, nitrogenous substances, beer mash, malt barley, peas, mashing

Бібліографічний опис

Дослідження впливу складу зерно продуктів на азотисті речовини пивного сусла / Катерина Загородня, Анна Гребінь, Аліна Ковч, Борис Роздобудько, Борис Хіврич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 1. - С. 253.