Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, дебіторська заборгованість на підприємстві, дебіторська заборгованість, облік, аналіз, аудит, підприємство

Бібліографічний опис

Крамарчук, Т. О. Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Тетяна Олексіївна Крамарчук ; наук. керівник Наталія Володимирівна Кудренко. – Київ, 2022. – 144 с.