Врахування не вимірювальних параметрів у автоматизованих системах підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі наводяться деякі підходи, що реалізуються, для розподіленого рівня керування технологічними процесами. Висвітлення цих підходів необхідне для кращого розуміння процесів, які відбуваються при формуванні управляючого діяння, особливо для випадків коли розробники програмного забезпечення промислових АСУ подають для налаштування системи набору параметрів іноді надзвичайно великої кількості, що виправдано при роботі кваліфікованих вузькоспеціалізованих спеціалістів із значним стажем роботи, але й для них знання внутрішніх процесів дозволить структурувати дані для більш гнучкої роботи. In this paper, we present some approaches that are implemented for the distributed level of management of technological processes. Lighting of these approaches is necessary for a better understanding of the processes that take place in the formation of the control action, especially when the software developers of industrial control systems supply a set of parameters for sometimes a very large number of settings, which is justified by the work of qualified highly specialized specialists with considerable work experience, but also for them the knowledge of internal processes will allow to structure the data for more flexible work.

Опис

Ключові слова

система керування, АСУТП, control system, SCADA, DCS, APC, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Врахування не вимірювальних параметрів у автоматизованих системах підприємств харчової промисловості / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Автоматика-2016 : Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 54-55.