Молочно-сироватковий напій з концентратом білка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Грек, Олена Вікторівна
Красуля, Олена Олександрівна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальним є удосконалення існуючих або впровадження нових технологій молочних продуктів, в тому числі кисломолочних, які є поширеними і потребують для виготовлення майже сто відсотків молочної сировини. Заміна молока на підсирну сироватку (масова частка білка - 1±0,1 %)в сумішах для подальшої ферментації, ймовірно, призведе до зменшення в’язкості кисломолочного напою. Регулювання в’язкісних показників можливе за рахунок використання сучасних інгредієнтів молочного походження, у тому числі, концентрату сироваткового білка (КМБ) Promilk 702 В. У зв’язку з цим, метою дослідження була розробка ресурсоощадної технології кисломолочного напою з Promilk702 В і регульованою консистенцією продукту та підвищеною біологічною цінністю. Relevant is to improve existing or new technologies dairy products, including dairy, which are common and require for the manufacture of almost one hundred percent raw milk. Replacement milk to whey (mass fraction of protein - 1 ± 0,1%) in mixtures for subsequent fermentation is likely to reduce the viscosity of fermented milk drink. Adjust viscosity parameters is possible by using modern ingredients of milk origin, including whey protein concentrate (KMB) Promilk 702 V. In this context, the aim of the study was to develop a resource-saving technologies milk drinks with and regulated in Promilk702 product consistency and high biological value.

Опис

Ключові слова

молочно-сироватковий напій, концентрат білка, молочні продукти, ontsentratom protein, milk and whey, dairy рroducts, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек, О. В. Молочно-сироватковий напій з концентратом білка / О. В. Грек, О. О. Красуля // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 114-115.