Характеристика еко-готелів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено характеристику еко-готелів Украіни. На основі аналізу літературних даних та інтернет-ресурсів,було проаналізовано інформацію про екологічність готелів України та наведено порівняння даних з використання електроенергії, води та інших ресурсів. The paper describes the characteristics of eco-hotels in Ukraine. Based on the analysis of literary data and Internet resources, information on the environmental friendliness of Ukrainian hotels was analyzed and a comparison of data on the use of electricity, water and other resources was provided.

Опис

Ключові слова

еко-готель, вторинна сировина, заклади гостинності, зелений ключ, інновації, eco hotel, secondary raw materials, hospitality establishments, green key, innovations, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Закарян, А. А. Характеристика еко – готелів України / А. А. Закарян, А. О. Ущаповський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 179