Безпека харчових продуктів в умовах COVID-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наразі харчовій промисловості необхідно терміново вжити заходів для захисту працівників від зараження COVID-19, запобігання впливу або передачі вірусу, а також покращення гігієни та санітарії харчових продуктів. Малоймовірно, що люди можуть заразитися COVID-19 через їжу або харчові упаковки, адже COVID-19 – це респіраторне захворювання, основним способом передачі якого є контакт з людиною, а також прямий контакт з краплями, що утворюються в дихальних шляхах інфікованої людини при кашлі або чханні. На сьогоднішній день немає доказів того, що віруси, що викликають респіраторні захворювання, передаються через їжу або упаковку. Коронавіруси не можуть розмножуватися в їжі. / The food industry now needs to take urgent action to protect workers from COVID-19 contamination, to prevent exposure to or transmission of the virus, and to improve food hygiene and sanitation. It is unlikely that people can become infected with COVID-19 through food or food packaging, as COVID-19 is a respiratory disease whose main mode of transmission is contact with humans and direct contact with droplets formed in the respiratory tract of an infected person when coughing or sneezing. To date, there is no evidence that viruses that cause respiratory diseases are transmitted through food or packaging. Coronaviruses cannot reproduce in food.

Опис

Ключові слова

безпека, харчові продукти, COVID-19, technology of health products, safety, food, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Камінська, С. Безпека харчових продуктів в умовах COVID-19 / С. Камінська, Н. Горлата // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р. – Київ, : НУХТ. 2021. – С. 94–96.