Міграційні процеси в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

еміграція, урбанізація, населення, міграція, emigration, urbanization, population, migration, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, А. С. Міграційні процеси в Україні / А. С. Тіхонова // Матеріали Х-ї (Ювілейної) Міжнарод. Наук.-практ. Конф., присвяеної 130-річчю НУХТ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2014. – С. 194.