Аналіз ризиків при виробництві вермішелі швидкого приготування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто небезпечні фактори, які можуть становити ризики для якості вермішелі швидкого приготування. Встановлено критичні контрольні точки для кожного етапу виробництва продукції, визначено критичні межі, запропоновано попереджувальні дії, наведено сучасні методи контролю і періодичності проведення заходів для моніторингу. The article touches upon the issue of hazards that can jeopardize the quality of instant noodles. Much attention is given to critical control points and advanced control techniques, along with monitoring intervals.

Опис

Ключові слова

НАССП, HACCP, критичні контрольні точки, critical control points, якість, quality, безпека, safety, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Грегірчак, Н. М. Аналіз ризиків при виробництві вермішелі швидкого приготування / Н. М. Грегірчак, О. П. Слободян, С. О. Цапко // SWordl Journal. – 2020. – Issue 3, Part1. – С. 16–22.

Зібрання