Спосіб отримання морквяного соку натурального (Патент на корисну модель № 51027)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання морквяного соку натурального, який включає інспекцію, миття, очищення, подрібнення моркви, витягання соку пресуванням, який відрізняється тим, що подрібнення моркви проводять в атмосфері пари, а отриману м’язгу негайно обробляють сумішшю розчинів лимонної й аскорбінової кислот та токоферолу у кількості кожного компоненту 0,01-0,03% від маси м'язги. A method of producing natural carrot juice, which includes inspection, cleaning, cleaning, chopping carrots, extracting juice by pressing, characterized in that the chopping carrots conducted in an atmosphere of steam, and the resulting mixture was treated immediately squash solutions of citric and ascorbic acid and tocopherol in an amount each. component 0,01-0,03% by weight of squash.

Опис

Ключові слова

лимона кислота, токоферол, морква, атмосфера пара, аскорбінова кислота, lemon acid, tocopherol, carrots, atmosphere of steam, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 51027 UA, А23L 2/02 МПК (2009). Спосіб отримання морквяного соку натурального / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М.,заявник Національний університет харчових технологій. -№ u 201001104; заявл. 03.02.2010; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12, 2010 р.

Зібрання