Проблеми вдосконалення економічного механізму природокористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Салатюк, Н. М. Проблеми вдосконалення економічного механізму природокористування / Н. М. Салатюк // Ефективні напрями сучасної науки - 2011 : VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Прага. - 2011. - Т. 10. - С. 68-71.

Анотація

Розглянуто фінансові регулятори і стимули раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Обгрунтовується необхідність впровадження ринкових методів регулювання природоохоронної діяльності і вдосконалення екологічного оподаткування. Financial regulators and stimuli for rational use of natural resources and environmental protection are examined. Necessity to institute market mechanisms for regulation of environmental protection activity and enhancement of ecological taxation is substantiated.

Опис

Ключові слова

еколого-економічний механізм, екологічний менеджмент, природокористування, екологічне оподаткування, ecological-economic mechanism, ecological management, use of natural resources, ecological taxation, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис