Спосіб визначення коефіцієнта тертя дисперсних матеріалів по контактній поверхні з різною шорсткістю (Патент на корисну модель № 73980)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Спосіб визначення коефіцієнта тертя дисперсних матеріалів по контактній поверхні з різною шорсткістю, що включає отримання зразків квадратного, прямокутного та круглого перерізів, притирання зразків, встановлення фіксованого зусилля нормального навантаження на зразок та фіксованої кутової швидкості диска та знімання значення зусилля тертя з показань динамометра, який відрізняється тим, що дисперсний матеріал попередньо компактується до компактного стану. The method of determining the coefficient of friction material dispersed on the contact surface with varying roughness, which includes obtaining samples of square, rectangular and round sections, grinding samples, fixed installation effort normal load on the sample and a fixed angular velocity of the disk and removal efforts friction values of dynamometer readings that wherein the particulate material previously kompaktuyetsya to the compact class.

Опис

Ключові слова

коефіцієнт тертя, coefficient of friction, шорсткість, roughness, дисперсний матеріал, dispersed material

Бібліографічний опис

Патент UA 73980 U, МПК B01J 2/00 (2012.01) Спосіб визначення коефіцієнта тертя дисперсних матеріалів по контактній поверхні з різною шорсткістю / Кривко В. М., Риндюк Д. В.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201204537 ; заявл. 10.04.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19, 2012 р.

Зібрання