Один підхід до фінансового аналізу стану підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результатом роботи є розробка інформаційної системи фінансового аналізу підприємства харчової промисловості на основі офіційної звітності з використання сучасних підходів, що дає можливість проведенння експрес- аналізу фінансового стану підприємства харчової промисловості. The work is to develop information systems, financial analysis of the food industry based on the official reports of the use of modern approaches provedennnya enables rapid analysis of the financial condition of the food industry.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, підприємства харчової промисловості, фінансова стійкість, фінансовий аналіз, food industry, financial stability, financial analysis

Бібліографічний опис

Горлова, Т. М. Один підхід до фінансового аналізу стану підприємства харчової промисловості / Т. М. Горлова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 170-171.