Використання кавітаційних апаратів для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В експериментальних дослідженнях запропоновано впливати на біоценоз активного мулу ультразвуковими коливаннями. Апарати для ультразвукового оброблення рідких середовищ відрізняються компактністю, широким діапазоном застосування, забезпечують підвищення продуктивності аеротенків без суттєвого технічного переоснащення технологічної схеми. In experimental research the influence of activated sludge biocenosis ultrasonic vibrations. Ultrasound treatment of liquid media differ compact, wide-range have zonom application aerotanks provide improved performance without significant technical upgrading technological scheme.

Опис

Ключові слова

фільтраційне обладнання, мікроорганізми, Filtration Equipment, bacteria, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Коваль, О. В Використання кавітаційних апаратів для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод / О. В. Коваль., О.В. Матиящук// «Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості» матеріали: Міжнародної науково-практичної конференції, 8—10 листопада 2016 р. - К.: НУХТ, 2016 - С. 182-183.