Особливості амінометилювання 7,4'-дигідроксиізофлавоноїдів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено послідовність протікання реакції амінометилювання 7,4'-дигідроксиізофлавоноїдів за участю бісдиметиламінометану на прикладі дайдзеїну та ізомерного 7-гідрокси-3-(4'-гідроксифеніл)кумарину. Показано можливість синтезу моно-, біс- та трис- амінометильних похідних 7,4'-дигідроксиізофлавоноїдів шляхом варіювання кількості аміналю в пропанолі-2. Придатними умовами одержання тетракіс-амінометильних похідних є застосування 1,4-діоксану як розчинника. The aminomethylation ordering of 7,4'-dihydroxyisoflavonoids was investigated in model reaction of daidzein and isomeric 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)coumarin with bisdimethylaminomethane. The possibility of synthesis mono-, bis-, and tris- aminomethyl derivatives was possible due to variation of aminal quantities in propanol-2. 6,8,3',5'-Tetrakis(dimethylaminomethyl) derivatives have been synthesized in case of applying of 1,4-dioxane as solvent.

Опис

Ключові слова

амінометилювання, реакція Манніха, дайдзеїн, ізофлавон, кумарин, aminomethylation, Mannich reaction, daidzein, isoflavone, coumarin, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Особливості амінометилювання 7,4'-дигідрокси-ізофлавоноїдів / М. С. Фрасинюк, Г. П. Мруг, С. П. Бондаренко, В. П. Хиля // Укр. хім. журн. – 2017. – Т. 83, № 2. – С. 115–120.

Зібрання