Ономасіологічні дослідження професійного словника за напрямом “Інженерна механіка”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

порівняльний аналіз, професійна термінологія, інженерна механіка, comparative analyses, professional terminology, engineering mechanics

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. Д. Ономасіологічні дослідження професійного словника за напрямом “Інженерна механіка” / Н. Д. Ткаченко // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, Харків, 25 квітня 2012 року. - Х. : ХДУХТ, 2012. - Ч. 4. - С. 93.