Президентський і парламентський опозиційний законопроекти про внесення змін до Конституції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті порівнюються положення змін до Конституції України оновленого президентського законопроекту від 19 червня 2003 року і парламентського опозиційного законопроекту, внесеного 161 народним депутатом (реєстраційний № 3207-1), встановлюються тотожні і відмінні за змістом положення законопроектів, справжні наміри і підходи авторів альтернативних законопроектів щодо проведення конституційної реформи в Україні, аналізуються пропозиції обох законопроектів, що стосуються прав і свобод людини і громадянина, Верховної Ради України, Президента України, уряду України, судової гілки влади, територіального устрою, місцевого самоврядування та ін. The article compares the position of constitutional amendments Ukraine Presidential draft updated on 19 June 2003 and the parliamentary opposition bill submitted by 161 MPs (registration № 3207-1), set identical in content and different provisions of the bill, and the true intentions of the authors of alternative approaches bills on constitutional reform in Ukraine analyzed offers both bills relating to the rights and freedoms of man and citizen, the Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, Ukraine government, the judiciary, the territorial government, local government and others.

Опис

Ключові слова

Конституція, законопроект, Україна, constitution, bill, Ukraine, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Президентський і парламентський опозиційний законопроекти про внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів : міжнародна науково-практична конференція, 28-29 квітня 2004 р. : збірник наукових праць. − К. : Національна академія управління, 2004. - Ч. 1. − С. 163-172.