Специфіка формування і функціонування моральних цінностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається процес формування і функціонування моральних цінностей на рівні суспільства та рівні особи. Звертається увага на особливості моральних норм та всезагальний характер моральних оцінок. The article deals with the process of the formation and functioning of moral values at the societal level and the individual level. Particular attention is drawn to particular moral norms and universal moral values .

Опис

Ключові слова

цінність, мораль, право, регуляція, соціалізація, value, morals, law, regulation, socialization, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Павлов, В. Л. Специфіка формування і функціонування моральних цінностей / В. Л. Павлов // Специфіка формування і функціонування мо-ральних цінностей. Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства : Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-11 травня 2010. – С. 95-100.