Інновації як об’єкт управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті підходи до управління інноваціями, його специфіка та особливості. The approaches to the management of innovation, its specificity and features.

Опис

Ключові слова

інновації, управління, підходи, методи управління, innovation, management, approaches, methods of management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Інновації як об’єкт управління / Ж. К. Сіднєва // Актуальні питання сучасної економіки : матеріали V Всеукраїнської заоч. наук. конф. 24 грудня 2013 р. – Умань : «Візаві», 2013. – Ч. 2. – 152 с. - С. 79-82.