Особливості автоматизованого управління технологічними об'єктами із суттєвим запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована в роботі структура з нейромережевим оптимізатором дозволяє забезпечити стабільну роботу нейронної мережі та її навчання в режимі реального часу. Proposed in the structure of the neural network optimizer ensures stable operation of the neural network and its learning in real-time.

Опис

Ключові слова

автоматизоване управління, технологічні об'єкти, запізнювання, automatic Control, technological objects, delay

Бібліографічний опис

Сюмаченко, Д. М. Особливості автоматизованого управління технологічними об'єктами із суттєвим запізнюванням / Д. М. Сюмаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 99.