Культурологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. The manual provides extensive knowledge about the genesis of culture, patterns and trends of its development, reveals the philosophical, sociological and historical aspects of culture.

Опис

Ключові слова

субкультура, культурологія, антична культура, subculture, cultural, ancient culture, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Культурологія : навчально-мстодичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання // уклад. В. О. Колосюк, С. Б. Буравченкова, І. І. Тюрменко та ін. - К. : НУХТ, 2008. - 91 с.