Вдосконалення асортименту продукції ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються показники, якими характеризується асортимент продукції підприємства. Висвітлені основні напрями покращення асортименту продукції ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод». Are considered indicators that characterize the product range of the company. Highlights main directions of improving the range of products of PJSC "Mirgorod Mineral Water Plant".

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, асортимент продукції, ширина та глибина асортименту, насиченість асортименту, гармонійність асортименту, product range, breadth and depth of range, saturation range, harmony range

Бібліографічний опис

Авраменко, І. М. Вдосконалення асортименту продукції ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» / І. М. Авраменко, Т. Г. Бєлова // Настоящи изследования и развитие -2015 : материали за XI международна научна практична конференція. - София : «Бял ГРАД –БГ» ООД, 2015.- Т. 2. - С. 49-50.