Пристрій для очищення стічних вод від шестивалентного хрому(Патент 70640)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до області очищення стічних вод від іонів важких металів та шестивалентного хрому і може застосовуватися для машинобудування, хімічного та інших виробництв народного господарства, де є необхідність в очищенні стічної води від сполук важких металів. The invention relates to wastewater from heavy metal ions and hexavalent chromium and can be used for engineering, chemical and other industries of the economy where there is a need to clean waste water from heavy metals.

Опис

Ключові слова

магнітогідродинамічне перемішування, цементація, магнітне поле, magnetohydrodynamic stirring effect, cementation, magnetic fields, filtration, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент 70640 UA, А. Кл. C02F1/46. Пристрій для очищення стічних вод від шестивалентного хрому / Горобець, С. В., Горобець, О. Ю., Гойко, І. Ю., Касаткіна, Т. П. ; № 20031211871 ; заявл. 18.12.2003 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання