Дослідження та математичне моделювання процесу формування екструзією вибродженого тіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню процесу ізотермічного формування дріжджового пшеничного тіста методом екструзії. Тісто розглянуто як середовище, що складається з твердо-рідкої і газової фаз. Досліджено вплив підвищеного тиску на накопичення титрованої кислотності при бродінні тіста та поведінку його газової фази. Встановлено, що застосування надлишкового тиску призводить до інтенсифікації процесу бродіння.

Опис

Ключові слова

екструзія, пшеничне дріжджове тісто, газова фаза, математичне моделювання, формуючий канал, экструзия, пшеничное дрожжевое тесто, газовая фаза, математическое моделирование, формующий канал, extrusion, leavened white dough, gas phase, mathematical modelling, forming canal, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Сандул, О. О. Дослідження та математичне моделювання процесу формування екструзією вибродженого тіста : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Сандул Олена Олександрівна ; НУХТ. - К., 2003. - 18 с.