Вирішення екологічних проблем заводу дитячого харчування шляхом конструктивного оформлення станції очищення стоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На заводах із виробництва дитячого харчування утворюються стічні води з такими показниками: хімічне споживання кисню (ХСК) до 1700 мг О2/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) до 1275 мг О2/дм3, вміст загального азоту до 80 мг/дм3. Діапазон змін рН середовища — близько 5, температура – до 35 °С. Вміст лактози в стоках коливається в межах 0,04 – 0,25 %; жиру: 0,01 – 0,15 %. Запропоновано створення компактної вертикальної установки для очищення стічних вод, що поєднує аеротенк і вторинний відстійник. Це значно зменшує необхідну площу для розташування споруд очищення на території підприємства, але в той же час забезпечує виконання вимог до процесу біологічного очищення.

Опис

Ключові слова

дитяче харчування, стічні води, біологічне очищення, активний мул, baby food, activated sludge, biological treatment, sewage, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Вирішення екологічних проблем заводу дитячого харчування шляхом конструктивного оформлення станції очищення стоків / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 67–69.