Диверсифікація джерел фінансування підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансування суб’єктів господарювання, внутрішні джерела ресурсів, диверсифікація джерел фінансування підприємств, зовнішні джерела фінанування підприємств, оптимізація капіталу, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Жук, Д. А. Диверсифікація джерел фінансування підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Дарія Андріївна Жук ; наук. керівник Наталія Іванівна Климаш. – Київ, 2021. – 76 с.