Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного (Патент України на корисну модель № 76282)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного, що включає приймання, сортування, мийку, очищення, подрібнення та бланшування овочевої сировини, підготовку та змішування рецептурних компонентів, пастеризацію, охолодження, зберігання та фризерування суміші, фасування, загартування, пакування та зберігання морозива, який відрізняється тим, що як овочева сировина використовується гомогенізоване при тиску 15-20 МПа після термокислотного гідролізу з водним екстрактом із суцвіття гібіскусу при рН 2,7-3,3, температурі 80-85 °С і витримці 25-30 хв пюре з гарбуза, в яке перед змішуванням рецептурних компонентів додають гідратовані при температурі 40-45 °С протягом 25-30 хв та гомогенізовані при тиску 10-15 МПа зародки пшениці в кількості 1,5-3,5 мас. %. Method of ice cream vegetables and wheat, which includes receiving, sorting, washing, cleaning, chopping and blanching raw vegetables, preparing and mixing prescription components, pasteurization, refrigeration, storage and fryzeruvannya mixture, filling, hardening, packaging and storage of ice cream, wherein that is used as a vegetable raw homogenized at a pressure of 15-20 MPa after termokyslotnoho hydrolysis with aqueous extract of hibiscus blossoms at pH 2,7-3,3, temperature 80-85 ° C and 25-30 min excerpt pumpkin puree, in which before mixing prescription hydrated components are added at 40-45 ° C for 25-30 min and homogenized at a pressure of 10-15 MPa wheat germ in the number of 1.5-3.5 wt. %.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, стабілізаційна система, stabilization system, зародки пшениці, wheat germ, пюре гарбуза, pumpkin puree, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 76282, МПК A 23G 9/00. Спосіб виробництва морозива овочево-пшеничного / Іванов С. В., Поліщук Г. Є., Мартич В. В., Згурський А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2012 08144 ; заявл. 03.07.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.

Зібрання