Якість і безпека харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами є важливою складовою сучасного життя. Однак погіршення екологічних та кліматичних умов, використання в сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, складність і многостадийность виробництва харчових продуктів створюють небезпеку їх забруднення мікробіологічними патогенами; залишками пестицидів; харчовими добавками; важкими металами, стійкими органічними забруднювачами, гормонами, антибіотиками і т.д. Providing the population with high food is an important component modern life. However, the deterioration of environmental and climatic conditions, the use in agriculture farm large amounts of fertilizers, hormones and antibiotics, and the complexity of a multistage food production would create a risk of microbiological contamination of pathogens; residues pesticides, food additives, heavy metals, persistent organic pollutants, hormones, antibiotics, etc.

Опис

Ключові слова

якість харчових продуктів, безпека харчових продуктів, quality of food, food safety

Бібліографічний опис

Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — 373 с.

Зібрання