Визначення впливу чинників оточуючого середовища на формування стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

SWOT-аналіз, внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, матриця SWOT, стратегія підприємства, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Перевертень, К. В. Визначення впливу чинників оточуючого середовища на формування стратегії підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Катерина Вячеславівна Перевертень ; наук. керівник Тетяна Геннадіївна Бєлова. – Київ, 2021. – 68 с.