Можливості сучасної візуалізації для прискорення вивчення мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

образне представлення інформації, вивчення іноземних мов, figurative representation of information, study of foreign languages, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Можливості сучасної візуалізації для прискорення вивчення мови / Л. П. Яненко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. - К., 2017. - С. 183-184.