Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем та перспектив розвитку підприємств спиртової галузі України. Визначено та груповано пріоритетні стратегічні напрями розвитку підприємств спиртової галузі. Обґрунтовано доцільність перепрофілювання нефункціонуючих підприємств та організації виробництва палива моторного з вмістом біоетанолу, що суттєво знизить викиди токсичних речовин, зменшить залежність від імпорту енергоносіїв, покращить загальну екологічну ситуацію в країні. The article is devoted to the research of problems of development of the enterprises of the alcohol industry of Ukraine, the successful solution of which depends not only on the stabilization of the national economy, but also on the weakening of energy dependence. Priority strategic directions of alcohol industry development are defined and grouped. The expediency of re-profileing non-functioning enterprises and organization of production of motor fuel with the content of bioethanol is substantiated. This will significantly reduce emissions of toxic substances, reduce dependence on energy imports, and improve the overall ecological situation in the country.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, стратегічний розвиток, strategic development, спиртова галузь, alcohol industry, неплатоспроможність, insolvency, банкрутство, bankruptcy

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі України/ Л. М. Закревська // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. - 2019. - Вип. 27. - С. 142-146.

Зібрання