Правові аспекти функціонування інституту Президента України в 1991–2013 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова стаття присвячена важливій темі становлення, розвитку та діяльності інституту Президента в умовах незалежної України. Розглянуто конституційні права та повноваження Президента України. Research paper is devoted to the important topic of formation, development and activities of my office in the independent Ukraine. We consider the constitutional rights and powers of the President of Ukraine.

Опис

Ключові слова

Президент, держава, правовий захист, діяльність, функції, President, government, legal protection, activities, functions, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Правові аспекти функціонування інституту Президента України в 1991–2013 рр. / О. Є. Пилипенко // Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. – К.: Київський університет, 2014. – C. 373-377.

Зібрання