Варена ковбаса «Оніотін» (Патент на корисну модель № 105970)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме, до м'ясопереробної галузі і може бути використана у виробництві варених ковбас. Відомий склад ковбаси вареної «Московської», мас. %, за технологією збірника А. Г. Забашти «Довідник по виробництву фаршированих і варених ковбас, сардельок, сосисок і м'ясних 5 хлібців», – М.: Франтзрн, 2001.-709 с.: яловичина жилована першого сорту – 81, шпик свинячий боковий – 18, молоко коров'яче сухе цільне – 1, сіль кухонна – 2,5, нітрит натрію – 0,0075, цукор-пісок – 0,15, перець чорний мелений – 0,1, коріандр мелений – 0,05. Недоліком цих продуктів є невисока харчова цінність готового продукту та збалансованість по амінокислотному складу. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення складу вареної ковбаси, покращення органолептичних властивостей, збільшення терміну зберігання готового продукту за рахунок введення в рецептуру свинини напівжирної, кверцетину, сироватки молочної сухої, льняної олії, води та спецій у вигляді перцю духмяного, часнику сушеного. Поставлена задача вирішується тим, що варена ковбаса містить яловичину першого сорту, нітрит натрію, сіль кухонну, спеції та згідно корисної моделі додатково містить свинину напівжирну, сироватку молочну суху, кверцетин, льняну олію, воду, а як спеції використовується перець духмяний, часник сушений мелений. The invention relates to the food industry, namely, the meat processing industry and can be used in the manufacture of cooked sausages. Boiled famous composition "Moscow" masses. % Collection technology AG Zabashta "Handbook for the production of stuffed and cooked sausages, frankfurters, sausages and meat loaves 5" - M .: Frantzrn, 2001, 709 pp .: beef trimmed first grade - 81, pork bacon side - 18, dry milk, cow milk - 1, salt - 2.5, sodium nitrite - 0.0075, sugar - 0.15, ground black pepper - 0.1, ground coriander – 0.05. The disadvantage of these products is low nutritional value of the finished product and the balance on amino acid composition. The basis of the invention is the task of improving the cooked sausage improved organoleptic properties, increase the shelf life of the finished product by introducing a pork recipe of bold, quercetin, serum dairy dry, linseed oil, water and spices as sweet peppers, dried garlic. The problem is solved in that boiled sausages containing beef first grade, sodium nitrite, salt, spices and according to invention further comprises pork bold, serum dairy dry, quercetin, linseed oil, water, and as a spice used allspice, garlic, dried pepper.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кверцетин, натуральні флаваноїди, антиоксидант, quercetine, natural flawanoyidy, antioxidant

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 105970, МПК А23L 13/60 (2016.01) Варена ковбаса «Оніотін» / Л. В. Пешук, Т. М. Іванова, Ю. В. Гавалко ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 10281 ; заяв. 21.10.2015 ; опубл. 11.04.2016; Бюл. № 7.

Зібрання