Вплив експериментальних фосфатних сумішей на модельні м’ясні фарші

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено результати впливу експериментальних фосфатних сумішей на основні функціонально-технологічні властивості м’ясних фаршів модельних ковбас. Показано, що запропонована суміш відчутно відрізняється від закордонних аналогів. Вивчено вплив розробленої фосфатної суміші на сировину з відхиленнями якості від NOR, обгрунтовано доцільність використання фосфатних препаратів для підвищення функціонально-технологічних властивостей сировини з ознаками PSE i DFD.
Theresultsof theinfluence of experimental phosphate mixtures onthebasic functional and technological characteristicsof model meatsausage stuffing. It isshown that thesuggested mix is noticeablydifferent from the foreignanalogue. Has been learnt theinfluenceof thephosphate mixture on rawmaterials with deviations from the quality of NOR, has been proved the expediency of the use of phosphatepreparations to enhancethe functional and technological propertiesof materials with features of PSE i DFD.

Опис

Ключові слова

технологія, якість, модельні варені ковбаси, фосфатна суміш, сировини з ознаками NOR, PSE i DFD, technology, experimental phosphate mixtures, quality of NOR, PSE i DFD, model cooked sausage, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Страшинський, І. М. Вплив експериментальних фосфатних сумішей на модельні м'ясні фарші / І. М. Страшинський, Г. І. Гончаров // Наукові праці НУХТ. - 2004. - № 15. – С. 40-42.

Зібрання