Інноваційні шляхи підвищення роботи персоналу в менеджменті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

менеджер, менеджмент, персонал, personnel, management, manager

Бібліографічний опис

Великий, Д. Інноваційні шляхи підвищення роботи персоналу в менеджменті / Д. Великий // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 19-20 березня 2015 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2015. – С. 149-151.