Вплив твердості води на процес зброджування при виробництві напою бродіння «Чайний гриб»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив твердості води на динаміку зброджування чайно-цукрового сусла з рослинної сировини мікроорганизмами культури Medusomyces gisevii. Встановлені межі допустимої твердості води, яка може бути рекомендована для приготування сусла та отримання готового напою з високими показниками якості.
Influence of hardness of water is investigational on the dynamics of attenuation of tea - saccharine nourishing environment from a digister by the microorganisms of culture of Medusomyces gisevii. The of borders of possible hardness of water which can be recommended for preparation of nourishing environment and receipt of the prepared drink high - performance quality are set.

Опис

Ключові слова

твердість води, чайно-цукрове сусло, Medusomyces gisevii, hardness of water, tea - saccharine nourishing, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Карпутіна, М. В. Вплив твердості води на процес зброджування при виробництві напою бродіння «Чайний гриб» / М. В. Карпутіна, О. П. Вітряк // 2010.

Зібрання