Поліпшення охорони праці - запорука ефективної діяльності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз стану безпеки праці у харчовій промисловості. Запропоновано сучасні принципи управління охороною праці, які базуються на ідентифікації виробничих небезпек й оцінці ризиків. An analysis of the safety of works in the food industry is carried out. Proposed modern principles of labor safety management, based on the identification of industrial hazards and risk assessment.

Опис

Ключові слова

безпека праці, харчова промисловість, управління охороною праці, safety of work, food industry, safety management, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Романенко, Н. В. Поліпшення охорони праці - запорука ефективної діяльності підприємств харчової промисловості / Н. В. Романенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузі АПК : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2017 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2017. - C. 231-232.