Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджуються методи підвищення якості хлібопекарської продукції на всіх стадіях виробництва та її атестації для реалізації споживачам за допомогою інтегрованої автоматизованої системи управління якістю продукції, в якій використані сучасні методи комп’ютерної кваліметрії. The article examines the methods for improving the quality of bakery products at all stages of production and its certification for sale to consumers through an integrated automated quality control system of products, which uses modern methods of computer qualimetry.

Опис

Ключові слова

хлібопекарське виробництво, управління якістю, автоматизована система, комп’ютерна кваліметрія, baking production, quality management, automated system, computer qualimetry, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько, С. С. Шаруда // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». - Науковий журнал «Наука, технології, інновації». – Київ. — 2018. — № 1, Том 29 (68). – Ч. 2. - С. 1-5.

Зібрання