Перспективи отримання та використання білкового стабілізатору з колагеновмісної сировини в м’ясопереробній промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції на проблему використання вторинної м'ясної сировини в практиці вирішення світової проблеми білкового дефіциту та показана можливість отримання білкових препаратів з колагеновмісної сировини з метою удосконалення технології м'ясних виробів та розширення їх асортименту. Now we are inform the modern look on the problem using secondary raw meat materials in practice to work out the problem albumen and show a way receive aluminium preparats from raw collagen materials with the aim to perfection technologies of meat production and widening they choosing.

Опис

Ключові слова

температура плавлення, сушка, білкові препарати, колаген сполучної тканини, технологія виробництва, оптимальні параметри, temperature of heating, drying, albumen preparats, collagen of conection texture, technologies production, patronize indicate, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Кишенько, І. І. Перспективи отримання та використання білкового стабілізатору з колагеновмісної сировини в м’ясопереробній промисловості / І. І. Кишенько // Наукові праці і праці НУХТ. – НУХТ, 2011. - № 37. - С. 15-18.

Зібрання