Дослідження переваг та недоліків впровадження концепції «точно в строк» на харчових виробництвах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено переваги та недоліки впровадження концепції «точно вчасно» у виробництві харчових продуктів. Крім того, розглянуто основні проблеми впровадження концепції «точно вчасно». Реалізація цієї концепції буде корисною для кінцевого споживача, для підприємства, а також для працівників цього виробництва. The paper examines the advantages and disadvantages of implementing the "just-in-time” concept in food production. In addition, the main problems of implementing the "just in time" concept were considered. The implementation of this concept will be useful for the end consumer, for the enterprise, as well as for the employees of this production.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, концепція «точно в строк», управління виробництвом, синхронізація роботи

Бібліографічний опис

Шпаченко, Д. В. Дослідження переваг та недоліків впровадження концепції «точно в строк» на харчових виробництвах / Д. В. Шпаченко, С. В. Грибков, С. О. Доля // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : четверта міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 213-214