1-(Амінометил)-2,2,2-трифтороетилфосфонова кислота (Патент на винахід України № 86549)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одержано нову сполуку - 1-(Амінометил)-2,2,2-трифтороетилфосфонову кислоту, що може знайти застосування як біологічно активна речовина, а також як вихідна для отримання нових фармакологічно важливих похідних.

Опис

Ключові слова

синтез, винахід, амінотріфторетілфосфоновая кислота, invention, aminotriftoretilfosfonovaya acid, synthesis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент 86549 UA, МПК (2009) C07F 9/00 1-(Амінометил)-2,2,2-трифтороетилфосфонова кислота / Пустовіт, Ю. М., Алєксєєнко, А. М., Сімурова, Н. В., Лук’яненко, С. М., Трофимчук, С. А., Синиця, А. Д. ; заявник Інститут органічної хімії НАН України. — № a200805413 ; заявл. 25.04.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р.

Зібрання